The Birth of a Nation (2016)

The Birth of a Nation (2016) (Η Γέννηση ενός Έθνους) Περίληψη Στην ταινία ακολουθούμε τον Αφρικανό σκάβο Nat Turner, έναν εγγράμματο δούλο και ιεροκήρυκα. Ο οικονομικά ταλαιπωρημένος ιδιοκτήτης του Samuel, δέχεται μία προφορά ώστε να χρησιμοποιήσει τα κηρύγματα του…

0 Comments